EN ØY:

Det er ikke primært sommerøya Hvasser som her er fotografert. Hvasser er best hele året og faktisk er nesten ingen av bildene fotografert om sommeren. Felles for alle fotoene er at de er tatt med bena plantet på Hvasser. Hvasser består av mange strukturer og kontraster: Hav. Sand. Snø. Tang. Trær. Vær. Uvær. Myr. Strender. Svaberg. Lys. Mørke. Vått. Tørt. Varmt. Kaldt. Trygt. Dystert. Så går man der under alle årstider, til alle klokkeslett og kniper det ene øyet igjen mens man prøver å fange alt dette inn på en liten minnebrikke. For å huske alt dette bedre, gjennom 10 års fotografering, ble beslutningen tatt å utgi dette i bokform. Jeg håper dette er blitt en bok som vil åpne begge øyne hos betrakteren om at denne ené øya, Hvasser, er vel verdt et besøk - hele året. Velkommen.

ONE ISLAND:

It's not primarly the summer island Hvasser which here is photographed. Hvasser is at it's best all through the year and actually very few of the these photos are snapped during the summertime. In common for all the photos are that they all are snapped with both feets standing on Hvasser ground. Hvasser consists of many structures and contrasts: Sea. Sand. Snow. Seaweed. Good weather. Bad weather. Shores. Slope of naked rocks. Lightness. Darkness. Weat. Dry. Warm. Cold. Safe. Gloomy. And then you are walking there during all the seasons, at all times of the day pinching your one eye trying to capture all this to a little memory card. To remember all this clearer, during ten years of photographing, the desicion was taken to publish this in a book. I hope this has become a book that will open both eyes on the beholder to see that this single island, Hvasser, is well worth a visit during the whole year. Welcome.


Hei jeg heter Morten Delbæk. Velkommen til "En Øy"!

Jeg hadde åpent galleri på Hvasser i sommermånedene.

Hello I am Morten Delbæk. Welcome to "One Island"!


OM MEG / About Me

Morten Delbæk
Morten Delbæk

Noen få ord om meg

Utdannet på Westerdals Reklameskole (med foto som fag under Bjørn Høgrann). Etter 5 år som AD i reklamebyrå startet han eget byrå, Aktiv1 AS i 1985. I 1989 supplerte han med eget fotoatelier og har jobbet profesjonelt med fotografering siden. Via film og Hasselblad og en rekke digitale kameraer, fotograferer han nå med EOS-1 Ds Mark III. Drev også i flere år Aktiv2 AS i Oslo. Har også tatt opp og redigert video med egen suite siden 1990. Er medlem av Norges Reklamebyrå Forbund.


A few words about me

Graduate School of Westerdals Advertising (with photo as a subject under Bjørn Høgrann). After 5 years as AD at an advertising agency he started his own agency, Aktiv1 AS in 1985. In 1989, he supplemented with his own photo studio and has worked professionally with photography since. Through film and "Hasselblad" and a range of digital cameras, he is currently photographing with the EOS-1 Ds Mark III. He also ran Aktiv2 AS in Oslo for several years. He has recorded and edited video with his own suite since 1990. Member of the Advertising Agencies Association (Norway).

Hva jeg gjør

Eier og Daglig leder ved Aktiv1 Reklamebyrå i Drammen.


What I do

Owner and manager at Aktiv1 advertising agency in Drammen.

Galleri / Gallery

Kontakt / Contact

Ta kontakt!

Om det er noe du lurer på, er det bare å ta kontakt.


Get in touch!

If there's anything I can help with.