SORT-HVITT

Morten tegner mye med blyant og spesielt kinatusj. Raske komposisjoner og streker, – også mere nitidige illustrasjoner. Nylig har han begynt med grafikk/koldnål.